Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē atbilstoši Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem SAPRATU!
Līdz 2022. gada 28. februārim strādājam zaļajā režīmā. Klātienē apmeklētājus pieņemam ar derīgiem Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem.
Pirms nāc ciemos, saskaņo ierašanās laiku, zvanot uz 27274858 vai rakstot uz info@somese.lv.